GREEN HILL PHAYAO

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาเป็นเมืองขนาดเล็กที่เงียบสงบ มีความงามตามธรรมชาติทั้ง ทะเลสาบขนาดใหญ่ ทุ่งนาเหลืองอร่าม ภูเขาเขียวขจี ที่บนยอดดอยยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และ ชาวเขาหลายชนเผ่าที่ยังดำรงชีวิตตามวิถีดั้งเดิม

ในอดีตเมื่อ 900 ปีที่ผ่านมา พะเยาเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ มีกษัตริย์ปกครองสืบเนื่องกันมาหลายพระองค์ รุ่งเรืองและเสื่อมไปตามกาลเวลา จนก่อตั้งเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2520

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดพะเยา

1. กว๊านพะเยา
หนึ่งในสถานที่สำคัญในจังหวัดพะเยา เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างยิ่ง ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยามีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนและงดงามมาก
2. วัดติโลกอาราม
โบราณสถานแห่งนี้ที่มีอายุยาวนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันตัววัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา ยกเว้นส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ล่องเรือไปกราบนมัสการหลวงพ่อองค์นี้พร้อม ๆ กับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพุทธศาสนา นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนที่นี่จะได้ชมการเวียนเทียนกลางน้ำรอบพระธาตุเจดีย์วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลก
3. อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พะเยา และ สวนสมเด็จย่า 90 พรรษา
อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาวลำดับที่ 9 ระหว่างปี พ.ศ. 1801-1841 เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า 90) หน้ากว๊านพะเยาเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงรายและพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งทั้งสามพระองค์ได้กระทำสัตย์ต่อกัน ณ บริเวณแม่น้ำอิง ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณสถานีประมงน้ำจืดพะเยา พ่อขุนงำเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์กล่าวกันว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหน “แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮำจักให้แดดก็แดด จักให้บดก็บด” จึงได้พระนามว่างำเมือง
4. วัดศรีโคมคำ
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034 - 2067 พระเจ้าตนหลวงถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วย ในวันวิสาขบูชามีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็นประจำทุกปีเรียกว่างานประเพณีนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง

5. วัดอนาลโยทิพยาราม
วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัมห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร บริเวณดอยบุษราคัม และม่อนพระนอน ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยลักษณะงดงามมาก และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อาทิ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยความประณีตสวยงามแบบศิลปไทย รัตนเจดีย์ เป็นศิลปะแบบอินเดียพุทธคยา เก๋งจีนประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลอง จากยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงาม
6. วัดนันตาราม
ตั้งอยู่บ้านดอนไชย ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม สิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในวิหารก็คือ ธรรมาสน์ สีทองเหลืองอร่ามฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ที่ทำจำลองมาจากราชบัลลังก์ ของพม่าตั้งโดดเด่นอยู่ ส่วนถ้าแหงนหน้ามองเพดานก็จะพบกับลวดลายประดับกระจกสีที่งดงามวิจิตร ซึ่งทั้งพระพุทธรูปและ ศิลปกรรมต่างๆที่วัดนันตารามนั้นถือว่าทรงคุณค่าและน่าประทับใจแก่การไปเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งวัดนันตาราม
7. วัดพระนั่งดิน
เป็นวัดที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อื่นหรือวัดอื่นๆ ซึ่งก็เคยมีผู้คนมาสร้างฐานรองรับเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ไม่ประสบผลเพราะพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น รวมทั้งยังมีเรื่องเล่าว่าเคยมีชาวบ้านรวมใจกันสร้างฐานและอัญเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับ แต่ก็เกิดฟ้าฝ่าลงที่อุโบสถนี้ถึง3ครั้ง สุดท้ายชาวบ้านจึงต้องเชิญประดิษฐานพื้นล่างเช่นเดิม